Havacılık Danışmanlığı ve Yönetimi

1- Yatırım - Fizibilite

 

Momentum Havacılık, işletmenizin hedeflerinize uygun olarak fizibilite çalışmalarında bulunarak, yapılacak yatırımların verimlilik ve karlılıklarının ölçülmesi hizmetini vermektedir.

 

2- Hava Aracının Teknik Kabulü - PPI (Pre-Purchase Inspection)

 

Hava aracınızı ister yeni ister kullanılmış alın, satan taraftan kabulü tamamen teknik bir konu olup karmaşık bir işlemdir. Hava aracının satın alma öncesi teknik kontrolünü ve testlerini, fiziksel durumunun ve legal evraklarının kontrol edilmesini içeren hava aracının teknik kabulü işlemleri tarafımızca gerçekleştirmektedir.

 

Momentum Havacılık, eski hava aracınızın satışında size en iyi müşteri portföyünü sunmakta ve satış işlemlerini sizin adınıza yürütmektedir.     

 

3- Havacılık Şirketi Kurulum İşlemleri

 

Kendi işletme ruhsatınızı (A.O.C) almayı talep etmeniz halinde;

 • Ön izin talep dosyasının hazırlanması,
 • Asıl ruhsat başvuru dosyası,
 • Uçak tescil işlemleri,
 • Uçucu ve yer personeli temini ve eğitimlerinin koordinasyonları,
 • Şirket organizasyonun SHY-6A talimatına uygun olarak oluşturulması,
 • Kalite ve SMS Yönetimi Sistemlerinin kurulumu,
 • Dokümantasyonların hazırlanması (İşletme El Kitabı A/B/C/D, SUYEK, Kalite El Kitabı, Emniyet Yönetim Sistemi El Kitabı, Güvenlik El Kitabı, Asgari Teçhizat Listesi El Kitabı (MEL), Uçak Bakım Programı),
 • Uçağınız için özel yetki başvurularının yapılması,
 • ELT ve Mode S kodlarının tahsis ettirilmesi,
 • Gürültü sertifikasının ve radyo lisansının alınması,
 • Uçuşa elverişlilik işlemleri,
 • Sigorta işlemleri,
 • Abonelik işlemleri (Jeppesen, FMS… vb.) ve Şirketiniz adına tüm anlaşmaların yapılması,

proseslerini en kısa süre içerisinde tamamlayarak kendi işletme ruhsatınızla (A.O.C) faaliyet göstermeniz için prosesleri sizin adınıza koordine ve kontrol etmekteyiz.

 

4- Hava Aracı Satın Alma - Satış

 

Hava aracı seçimi ve siparişi, profesyonel bir ekiple çalışmayı gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Momentum Havacılık, tecrübeli ekibi ile sizin adınıza daha iyi fiyat için pazarlık edebilmektedir. Sizin istekleriniz doğrultusunda eski hava aracınızın satışında, size en iyi müşteri portföyünü sunmakta ve satış işlemlerini sizin adınıza yürütmektedir.

 

 5- Hava Aracını Filoya Ekleme

 

Momentum Havacılık, hava aracının uçuşa en kısa sürede başlayabilmesi için sizin adınıza hareket etmektedir.

 

Hava aracının satın alma sürecinin tamamlanmasından sonra uçağın yurt dışından transferi, gümrük işlemleri ve SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) nezdinde tescilinin yapılması konusunda danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

 

Yurt dışından transfer sürecinde yeni uçağınız için uçuş ekibiniz hazır değilse uçağınız yurt içi ve dışından anlaşmalı olduğumuz uçuş ekipleri ile uçurulabilmektedir.

 

Yurt içinde anlaşmalı olduğumuz işletme ruhsatı (A.O.C) sahipleri ile sizin adınıza, beklentilerinize uygun olarak en iyi ve ekonomik çözümleri sunmaktayız. İşletme anlaşmasının imzalanmasından sonra sizin adınıza ruhsat sahibi ile tüm prosesleri koordine ve kontrol ederek süreçlerin hızlandırılmasını sağlamaktayız.

 

Sabit giderlerinizin en büyük kalemlerinden olan sigorta için, hem kapsam hem de fiyat konusunda size en uygun çözümler sunma konusunda hizmet vermekteyiz.

 

Talebiniz halinde hava aracınıza, iyi yetişmiş ve tecrübeli yerli ve yabancı opsiyonları ile tip eğitimine sahip pilot, teknisyen ve kabin memurları temin etmekteyiz. Uçuş ve yer ekibinizin tip eğitimlerinin bulunmaması durumunda hava aracınıza uygun eğitimleri sizin adınıza koordine ederek takiplerini gerçekleştirmekteyiz.

 

6- Hava Aracı İşletme Yönetimi

 

Momentum Havacılık, hava aracının işletmeye alınmasının ardından müşterilerine her an güvenli uçuş imkânını sağlayacak danışmanlık faaliyetlerini sunmaktadır.

 

Momentum Havacılık, operasyon esnasında tüm süreçleri kontrol altında tutarak operasyona dair her prosesin dünya standartlarında ve regülasyonlara uygun olarak sürdürülmesini sağlamaktadır. Momentum Havacılık’ın hedefi, müşteri memnuniyetini gözeterek tüm operasyonlara dair geliştirici önlemler almaktır. 

 

Momentum Havacılık, anlaşmalı olduğu yer hizmetleri kurumları aracılığıyla ile en iyi hizmeti almanızı sağlamakta ve şirketimiz bu konuda size 7/24 destek vermektedir.

 

Momentum Havacılık operasyon departmanı, müşterilerimizin dünya üzerindeki tüm havalimanlarında en uygun fiyata en iyi ve en kaliteli hizmeti alabilmesini sağlayacak handling hizmeti anlaşmalarının yapılmasına aracılık etmektedir. Sahip olduğu bilgi bankası sayesinde müşterilerimizin en iyi hizmeti almasını sağlamaktadır.

 

Momentum Havacılık, dünyanın en büyük yakıt sağlayıcıları ile çalışmakta ve ilgili meydandaki yakıt fiyatlarını sizin için araştırarak en uygun fiyatı sunmaktadır.

 

Momentum Havacılık operasyon ekibi, müşteri talebi doğrultusunda tüm dünyada anlaşması olan otellerde uygun fiyatlar ile konaklama sağlama ve otellerden havalimanına transfer ayarlamaları yapma kabiliyetine sahiptir.

 

7- Hava Aracı Dökümantasyon Hazırlama

 

Momentum Havacılık, işletmenizin sahip olduğu hava aracına ait Türk Sivil Havacılığı talimatları gereği hazırlanmak zorunda olan;

 

 • İşletme El Kitabı - Operation Manuel (OM Part A/B/C/D),
 • SUYEK Bakım Yönetimi El Kitabı - CAME,
 • Kalite El Kitabı - Quality Manuel,
 • Asgari Teçhizat Listesi - Minumum Equipment List  (MEL),
 • Uçak Bakım Programı - Aircraft Customized Maintenance Programme,
 • Emniyet Sistemi El Kitabı - Safety Management System Manuel,
 • Güvenlik El Kitabı - Security Manuel,
 • Bakım Kuruluşu El Kitabı (BKEK) - Maintenance Organization Expositon (MOE),

operasyonel el kitaplarını hazırlamakta ve SHGM’den onay sürecini takip etmekte; ayrıca tüm bu dökümanların revizyon işlemlerini takip etmektedir.

 

8 - Hava Aracı Bakım Yönetimi

 

Momentum Havacılık, hava aracının işletmeye alınmasının ardından müşterilerine her an güvenli uçuş imkânı sağlayabilmek için bakım yönetimi konusunda danışmanlık faaliyetleri sunmaktadır.

 

Momentum Havacılık, uçuş güvenliği açısından azami önem arz eden Bakım / AD / SB / Ömürlü parça takibini gerçekleştirmektedir. Planlı bakımlar, SHGM tarafından onaylanan bakım programlarına göre mühendislik ekibimiz tarafından takip edilmektedir. 

 

Takip edilen uçaklar için ilgili bakım taskları uzun dönemler için oluşturularak maliyet hesabı müşterilerimize sunulmaktadır. Hava aracının tüm bakımlarının uluslararası standartlarda yapılmasını sağlamak için, bakımlar hava aracı üreticisi tarafından onaylanan dünya çapındaki SHY / EASA 145 onaylı bakım kuruluşlarından fiyat alınarak en uygun ve kaliteli seçenek sunan firmalara yaptırılmaktadır.

 

Momentum Havacılık, parça tedariki ağı sayesinde dünyanın her yerinden uygun maliyetler ile parça sağlayarak bakım maliyetlerini düşürebilme yeteneğine sahiptir. Momentum Havacılık bünyesindeki uzman şirket personelimiz, gerek motor gerekse uçak üreticisi firmalar ile sürekli dirsek temasında olarak üreticiden gelebilecek kalite arttırıcı önlemler hakkında uçak sahibine danışmalık etmekte ve uçağın değerini korumaktadır. 

 

9 - Kalite Sistem Yönetimi

 

Uçuş ve yer emniyetini ve hava araçlarının uçuşa elverişliliğinin devamını sağlamak amacıyla, Türk Sivil Havacılık kurallarına, EASA kurallarına, İşletme El Kitabı (Operations Manual - OM Part A/B/C/D)’na, işletmenin bakım sorumluluğunu gösteren SUYEK’i ile işletme veya SHGM tarafından getirilen diğer her tür standarda uyumun işletme tarafından izlenebilmesine olanak veren SHT 121.123'e uygun olarak Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve takip edilmesi.

 

10 - Emniyet Yönetim Sistemi

 

Emniyet Yönetim Sistemi ile işletmeler tarafından kabul edilebilir operasyonel emniyet seviyesinde faaliyet gösterilmesi ve buna uygun emniyet kültürünün ve adil kültürün oluşturulması sağlanmaktadır.

 

Emniyet Yönetim Sistemi; gerekli örgütsel yapıları, sorumlulukları, emniyet politikalarını ve prosedürlerini de kapsayacak biçimde, emniyetin koordineli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etmek için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

Şirket içinde doğmuş veya doğabilecek tehlikeleri ve risk unsurlarını belirleyerek, söz konusu tehlikeleri ve riskleri bertaraf eden veya asgari düzeye indirgeyen operasyonel risk yönetim sisteminin kurulması sağlanmaktadır.

 

11 - Bağımsız Denetim Faaliyetleri

 

Yapılacak bağımsız denetleme faaliyetleri ile işletmenin organizasyon ve uçuş işletme, yer işletme, teknik, eğitim, ticaret, finansman, kalite, emniyet, performans, dispeç, ekip planlama, kabin hizmetleri, güvenlik birimleri denetlenmektedir.

 

Aşağıda ana başlıkları belirtilen konularda şirket etkinliği periyodik denetlemelerle ölçülmekte, sapmalar tespit edilerek raporlandırılmaktadır. Şirketiniz bu şekilde her daim SHGM, SACA denetlemelerine hazır olarak tutulmakta ve yapılan faaliyetlerin güvenilirliğini tesis etmektedir.

 

(a) Organizasyon,

(b) Planlar ve kuruluş amaçları,

(c) Uçuş harekat prosedürleri,

(d) Emniyet yönetim faaliyetleri,

(e) İşletme ruhsatlandırma (A.O.C. / Operasyon spesifikasyonları),

(f) Süpervizyon (Nezaret ve danışmanlıklar),

(g) Hava aracı performansı,

(h) Her türlü hava koşulunda uçuş operasyonu,

(i) Haberleşme ve seyrüsefer teçhizatı ve alıştırmaları,

(j) Kütle, denge ve hava aracı yüklenmesi,

(k) Aletler ve emniyet teçhizatı,

(l) El kitapları, loglar ve kayıtlar,

(m) Uçuş ve görev süre limitleri, dinlenme gereksinimleri ve programlama,

(n) Hava aracı, bakım / Uçuş harekatı ara birim,

(o) "MEL" ve kullanımı,

(p) Bakım programları ve devam eden uçuşa elverişlilik işlemleri,

(r) Uçuşa elverişlilik talimatları yönetimi,

(s) Bakım işlemleri,

(t) Kusur düzeltilmesinin ertelenmesi,

(u) Uçuş ekibi ve kabin ekibi,

(v) Tehlikeli maddeler,

(y) Güvenlik,

(z) Uçucu personel ve teknik personel eğitimi.

 

12 - Maliyet Analizleri

 

Momentum Havacılık, şirketiniz için gerek yurt dışından gerekse yurt içinden alınan veya alınacak tüm hizmetler için size sunduğu opsiyonlar ve fiyat alternatifleri ile en doğru ve en uygun maliyetli seçimlerin yapılmasını sağlayarak maliyetlerinizi kontrol altına almaktadır.

 

Uçuş operasyonları tamamlandıktan sonraki faturalama sürecinde de şirketimiz bünyesinde konunun uzmanları tarafından her fatura kontrolden geçmektedir. Bu sistem sayesinde şirketlerdeki muhasebe ve finans departmanları tarafından anlaşılması ve kontrolü zor olan havacılık ile ilgili faturalarını kontrolü eksiksiz ve hatasız olarak gerçekleştirilmektedir. Bu sistem sayesinde oluşacak zararların da önüne geçilecektir. Uçucu ekibin operasyon maliyetleri de (otel, iletişim, transferler… vb.) çok titizlikle kontrol edilmektedir. Her ay sonunda firmanıza yapmış olduğunuz faaliyetler ile ilgili olarak detaylı bir şekilde maliyet kontrol tablosu sunulmakta ve uçuş bazında maliyetlerinizi kontrol altına almanız sağlanmaktadır.

 

Her senenin sonunda da önümüzdeki sene için firmanızdan ayırmanız gereken bütçe çalışması tarafımızdan yapılarak sizlere sunulmaktadır.